Vama Leuseni live webcam Albita

Google Maps: Comuna Drânceni, România
Webcam Live Albita, Vaslui, Romania.
Postul Vamal Albita, Romania - Leuseni, Republica Moldova.